Kan ik aanspraak maken op het ouderdomspensioen van mijn (ex-) echtgenoot?

In de wet (Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding) is geregeld dat echtgenoten over en weer aanspraak hebben op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Het is niet van belang of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijksvoorwaarden. Het recht op uitkering ontstaat zodra het ouderdomspensioen tot uitkering komt. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding geldt niet voor samenwoners.

In huwelijksvoorwaarden of ten tijde van de echtscheiding, kan in onderling overleg afgeweken worden van de wettelijke hoofdregel dat het ouderdomspensioen bij helfte gedeeld moet worden.

Wat betekent het bijzonder nabestaandenpensioen?

Ook kan er, naast het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen zijn opgebouwd, welk pensioen op risicobasis of op kapitaalbasis opgebouwd wordt.

Als het nabestaandenpensioen in de periode voor de echtscheiding op kapitaalbasis is opgebouwd, houdt de ex-partner in beginsel aanspraak op dat nabestaandenpensioen in het geval de pensioenopbouwende ex-partner komt te overlijden. Na een echtscheiding spreekt men van “bijzonder partnerpensioen”, omdat in dat geval niet meer sprake is van een ‘partner’.

Wat is conversie?

Bij conversie wordt het recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen van de ander omgezet in een stuk eigen ouderdomspensioen. Door de omzetting ontstaat er een eigen aanspraak op pensioen die niet afhankelijk is van het leven en de pensioendatum van de ander. Conversie behoort alleen tot de mogelijkheden als de (ex-)echtgenoten dat in overleg afspreken en de pensioenuitvoerders ermee instemmen.

Hoe weet ik zeker dat ik later de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen ontvang?

Als u samen afspreekt dat het pensioen wordt verevend volgens de wet, regelt de mediator na de echtscheiding dat de pensioenfondsen hierover worden geïnformeerd. Hiervoor zijn pensioenformulieren. U ontvangt dan als uw ex-partner pensioengerechtigd is, rechtstreeks betaling van het pensioenfonds.

Nieuwe wetgeving op komst?

Het recht is altijd in beweging. Er ligt nu een wetsvoorstel waarbij ex- partners automatisch bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een deel (meestal 50%) van elkaars tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen ontvangen.

Nu moet u dat binnen 2 jaar na echtscheiding melden bij het pensioenfonds. Afwijken van deze hoofdregel blijft uiteraard mogelijk.

Mirjam M. Schoots

Mirjam M. Schoots

Het bijzondere van het familierecht is dat het zo veelzijdig is. Naast een grondige kennis van het juridische vereist het ook vaardigheden op fiscaal terrein. Verder is psychologisch inzicht onontbeerlijk. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn belangrijke voorwaarden bij de vaak complexe zaken die we begeleiden. Juist in de combinatie van al deze factoren ligt mijn kracht.