Nieuwe wetgeving partneralimentatie

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer de nieuwe wet tot beperking van de alimentatieduur aangenomen. Volgens de nieuwe wet is de termijn dat de partneralimentatie wordt betaald de helft van de duur van het huwelijk. Met als maximum een termijn van vijf jaar (waar het nu twaalf jaar is).

Uitzonderingen

Hierop worden drie uitzonderingen gemaakt:

  1. Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);
  2. Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus maximaal twaalf jaar);
  3. Voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn. Zij hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar. 

Wanneer gaat de nieuwe wet in werking?

De wet gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2020. De wet geldt dan alleen voor “nieuwe gevallen”. Als er al een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden.

Een verkorting van de termijn zal echter niet in alle gevallen passend zijn. De rechter moet altijd kijken naar het individuele geval, waarvoor afwijking van de hoofdregel mogelijk moet zijn. Het wetsvoorstel voorziet in een zogenaamde hardheidsclausule, maar over de exacte toepassing hiervan en of deze voldoende maatwerk kan bieden, is nog niet duidelijk.

Mirjam M. Schoots

Mirjam M. Schoots

Het bijzondere van het familierecht is dat het zo veelzijdig is. Naast een grondige kennis van het juridische vereist het ook vaardigheden op fiscaal terrein. Verder is psychologisch inzicht onontbeerlijk. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn belangrijke voorwaarden bij de vaak complexe zaken die we begeleiden. Juist in de combinatie van al deze factoren ligt mijn kracht.