Kinderen – Ouderschapsplan

Kinderen – Ouderschapsplan

 

Kinderen

Een scheiding gaat gepaard met veel veranderingen. Het dagelijks leven van kinderen verandert vaak ingrijpend. In het geval van co-ouderschap krijgen ze twee woonplekken, ze zien hun vader of moeder minder vaak, soms moet er verhuisd worden of gewisseld van school en de opvang. Daarnaast spelen ook emoties een grote rol. Kinderen krijgen te maken met spanningen en soms met ruzies waardoor hun veilige basis weg valt. Kinderen voelen zich dan ook vaak in de steek gelaten en  zitten een tijdje wat minder lekker in hun vel, waardoor ze verdrietig zijn of soms probleemgedrag gaan vertonen.

Grotere kans op problemen

Een kind dat een scheiding meemaakt van zijn ouders heeft twee keer zoveel kans op het ontwikkelen van problemen in vergelijking met een kind waarvan de ouders bij elkaar zijn. Bij het ontwikkelen van problemen kunt u denken aan bijvoorbeeld sombere gevoelens, angsten, een laag zelfbeeld, gedragsproblemen, problemen op school of problemen met vriendjes of vriendinnetjes. Een scheiding kan dus grote negatieve gevolgen hebben voor een kind.

Conflicten zijn net grootste risico

Conflicten tussen ouders vormen het grootste risico voor kinderen. Als een kind veel conflicten meemaakt tussen ouders dan is dit schadelijk voor een kind en vaak zelfs traumatisch. Conflicten tussen ouders gaan gepaard met veel spanningen en onveiligheid voor een kind. In het geval van een vechtscheiding duren deze spanningen en onveiligheid vaak een lange periode. Hoe langer de periode, hoe heftiger voor het kind. Gelukkig is hiervoor de laatste jaren veel meer aandacht en hulpverlening.

Schip-aanpak

Het is dus heel belangrijk dat u als ouder er alles aan doet om een goede samenwerking met uw ex-partner op te bouwen. Dat kan ingewikkeld zijn vanwege uw eigen emoties en alles wat misschien is gebeurd. En toch is dat het beste wat u kan doen voor uw kind. Bij een conflictueuze echtscheiding is de SCHIP-aanpak succesvol gebleken. Ik heb deze opleiding gevolgd. Eventueel kan ik u doorverwijzen naar deskundige hulpverlening, waar u leert als ouders samen te werken.

Kinderen in de periode voorafgaand aan de beslissing tot scheiden

De periode dat ouders een scheiding overwegen is vaak voor kinderen een slechte tijd. Kinderen voelen dat het niet goed zit tussen de ouders, maar kunnen hier niets aan doen. Zo ondergaan ze vaak de ruzies, de stiltes, de ‘ongezelligheid’ en de conflicten. Soms hebben ze het gevoel dat zij ‘de schuld’ zijn van de ellende thuis. Als de ruzies niet te erg zijn en de sfeer nog redelijk is, proberen de kinderen het gezin bijeen te houden. Ernstige conflicten met verbaal en fysiek geweld worden door kinderen meestal als traumatisch ervaren. Het is daarom ongewenst dat kinderen hiermee worden geconfronteerd. Alhoewel het begrijpelijk is dat je de beslissing tot scheiding niet zomaar neemt, leidt een overwegingstijd die langer duurt  dan 3 maanden vaak niet tot betere besluiten dan als deze periode korter is.  Voor kinderen is het in ieder geval beter als de periode korter is.

De scheidingsmelding door de ouders aan de kinderen

Je wilt je kinderen geen pijn doen en daarom is het voor de meeste ouders het moeilijkst om het besluit dat ze gaan scheiden aan de kinderen te vertellen. Toch is het belangrijk om de kinderen in te lichten over jullie scheiding. Wacht daar niet te lang mee, anders loop je de kans dat de kinderen er op een andere manier achter komen. Hoe vertel jullie het de kinderen? Een zogenaamd ‘paraplugesprek’ gaat als volgt:

  • Ga samen het gesprek met de kinderen aan.
  • Vermijd het aanwijzen van een beide ouders als schuldige en laat alle verwijten achterwege
  • Benadruk dat het kind niet de schuldige is en laat weten dat jullie heel van de kinderen houden. Voorkom dat de kinderen het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen tussen jullie.
  • Handhaaf de routine en blijf zoveel als mogelijk samen voor de kinderen zorgen
  • Herhaal deze gesprekken, zeker als het jonge kinderen zijn

Het ouderschapsplan

Ouders zijn verplicht om voor de echtscheiding samen een ouderschapsplan op te stellen. Deze verplichting is er voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwoners die uit elkaar gaan en kinderen hebben.

Bij een scheiding worden de afspraken over de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. Hoe u de zorg en opvoeding concreet verdeelt (zorgregeling), waarover vindt overleg plaats en hoe (informatieregeling) en wie beslist wat (gezagsregeling) en wie betaalt wat (kinderalimentatie) zijn allemaal onderdeel van het ouderschapsplan.

Meer weten?

Met deze website probeer ik heldere informatie aan te bieden om hiermee mensen van dienst te zijn die op zoek zijn naar oplossingen. Liever nog kom ik al vroeg met u in gesprek als de thema's van mijn website u bezighouden. Hiervoor is het altijd mogelijk om kosteloos kennis te maken. 

Vul uw gegevens en contactvoorkeur in bij ‘Maak een afspraak‘. Ik neem dan op een moment dat het u uitkomt, contact met u op.

Stel nooit uit

'Zorg goed voor hetgeen je aan het hart gaat'