Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en einde samenleving

Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en einde samenleving

Echtscheiding

Echtscheiding kan door een van de gehuwden bij de rechtbank worden aangevraagd als het huwelijk duurzaam ontwricht is. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit in een beschikking. De beschikking moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. De datum van inschrijving in de registers is de datum waarop de echtscheiding definitief is.

Optie: scheiding van tafel en bed

Heeft u bijvoorbeeld vanwege uw geloofsovertuiging moeite met echtscheiding maar is samenleven niet meer mogelijk dan kan de rechtbank in plaats van echtscheiding om scheiding van tafel en bed worden gevraagd. Bij scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk formeel in stand maar treden voor het overige grotendeels dezelfde gevolgen in als bij echtscheiding. Eventueel kan dan later alsnog echtscheiding worden gevraagd.

Ouderschapsplan bij scheiding

Heeft u samen kinderen, dan moet bij het verzoek tot echtscheiding een door de ouders ondertekend ouderschapsplan worden gevoegd.

Ontbinding geregisteerd partnerschap

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om plaatsvinden. In dat geval is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Het geregistreerd partnerschap kan ongedaan worden gemaakt door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaart u allebei dat u het partnerschap wil beëindigen en dat uw relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij een echtscheiding, rechten en plichten geregeld.

Komt u er samen niet uit of heeft u minderjarige kinderen? Dan moet de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Ook hier geldt de voorwaarde van een ondertekend ouderschapsplan als er kinderen zijn.

Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed.

Einde samenleving

De wettelijke regels die voor gehuwden of geregistreerd partners gelden, zijn niet zondermeer van toepassing op samenlevers. Voor hen is er minder speciale wettelijke bescherming. Zo hebben partners geen onderhoudsverplichting tegenover elkaar. Dat neemt niet weg dat zij bij het beëindigen van de samenleving afspraken zullen moeten maken over gezamenlijk vermogen en de kinderen.

Ook als niet-getrouwde ouders bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Soms zijn samenlevers een samenlevingsovereenkomst overeengekomen. In dat geval moet worden bekeken of u op grond van die overeenkomst verplichtingen aan elkaar heeft.

Meer weten?

Met deze website probeer ik heldere informatie aan te bieden om hiermee mensen van dienst te zijn die op zoek zijn naar oplossingen. Liever nog kom ik al vroeg met u in gesprek als de thema's van mijn website u bezighouden. Hiervoor is het altijd mogelijk om kosteloos kennis te maken. 

Vul uw gegevens en contactvoorkeur in bij ‘Maak een afspraak‘. Ik neem dan op een moment dat het u uitkomt, contact met u op.

Stel nooit uit

'Zorg goed voor hetgeen je aan het hart gaat'