Moet ik alimentatie blijven betalen als mijn ex met een ander samenwoont?

Kort gezegd : nee, als je ex met een ander samenwoont en met die persoon leeft ‘als ware zij gehuwd’ dan vervalt de onderhoudsplicht definitief. Vaak doet zich de situatie voor dat de ex vindt dat ze niet samenwoont. Het hebben van een vaste relatie die af en toe blijft slapen, betekent ook nog niet dat je samenwoont. Hiervoor is volgens de Nederlandse wet meer nodig.

Wanneer is sprake van een ‘samenwonen als ware zij gehuwd”?

Er is hiervan sprake wanneer:

  • het gaat om een duurzame affectieve relatie
  • er sprake is van wederzijdse verzorging en 
  • er een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.

Wat te doen bij ontkenning?

Wat kun je doen als je denkt dat je ex samenwoont, maar ze ontkent dat? Een frustrerende situatie: zeker als je vrijwel zeker weet dat jouw ex-partner samenwoont en je zelfs vermoedt dat zij opzettelijk de boel misleidt om de partneralimentatie te blijven ontvangen.

In dat geval kun je een goede detective vragen je ex gedurende een bepaalde tijd te observeren en hiervan een rapport op te stellen. Wil je een privédetective benaderen? Vraag hem of hij ervaring heeft met dit soort zaken en vraag om een begroting. Het maken van goede rapportage is niet goedkoop.

Als uit het rapport blijkt dat wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden, heb je in een procedure goede kans van slagen om een eind te maken aan je onderhoudsverplichting. Soms met terugwerkende kracht en een veroordeling van de ex in de kosten.

Mirjam M. Schoots

Mirjam M. Schoots

Het bijzondere van het familierecht is dat het zo veelzijdig is. Naast een grondige kennis van het juridische vereist het ook vaardigheden op fiscaal terrein. Verder is psychologisch inzicht onontbeerlijk. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn belangrijke voorwaarden bij de vaak complexe zaken die we begeleiden. Juist in de combinatie van al deze factoren ligt mijn kracht.