Afwikkeling echtscheiding / samenleving (vermogen)

Afwikkeling echtscheiding / samenleving

Verdeling gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen of afwikkelen huwelijkse voorwaarden

Verdeling gemeenschap van goederen

Als u niet vóór of tijdens hun huwelijk bij de notaris bent geweest om huwelijkse voorwaarden te maken, dan bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent in grote lijnen dat de echtgenoten ieder de helft van het vermogen krijgen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Als u huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, dan moet worden beoordeeld wat u volgens die voorwaarden aan elkaar verschuldigd bent. Alle huwelijkse voorwaarden zijn anders.

Getrouwd na 1 januari 2018? Beperkte gemeenschap van goederen

Als u trouwt en niets regelt, dan trouwt u sinds 1 januari 2018 in een beperkte gemeenschap van goederen. 

Vermogen en schulden die u al heeft bij de aanvang van het huwelijk blijven ook na het huwelijk privé. Net als erfenissen en schenkingen die de partners tijdens het huwelijk krijgen. De beperkte gemeenschap kent dus drie vermogens:  de privévermogens van de echtgenoten en een gemeenschappelijk vermogen.

Uitsluitend wat de echtgenoten tijdens het huwelijk samen opbouwen valt in de gemeenschap.

Ondernemers en gemeenschap van goederen

Voor ondernemers met een eenmanszaak of personenvennootschap (vof, maatschap) is het vaak wel duidelijk dat het belangrijk is om niet in gemeenschap te trouwen. Als er geen huwelijksvoorwaarden zijn aangegaan is zijn of haar partner niet (volledig) beschermd tegen het ondernemersrisico. Ook al valt het privévermogen van de andere partner buiten de gemeenschap. Tijdens het huwelijk zullen de partners immers vermogen opbouwen door de inspanningen van beide echtgenoten en daarop zullen de schuldeisers van de eenmanszaak zich wel kunnen verhalen. Dit is vaak al voldoende een reden om huwelijksvoorwaarden op te stellen.

Ook een directeur-grootaandeelhouder van een B.V. doet er echter verstandig aan om voordat hij in het huwelijk treedt, eerst een bezoek aan de notaris te brengen.

Is het niet voldoende dat de aandelen die de directeur-grootaandeelhouder in de BV heeft ook na het huwelijk privé blijven?

Nee,  het betekent namelijk niet dat zijn onderneming bij een echtscheiding volledig buiten beschouwing blijft.

Het uitgangspunt van het stelsel van de beperkte gemeenschap is dat wat gedurende het huwelijk wordt verdiend in de gemeenschap valt en moet worden gedeeld. Daarom is in de wet bepaald dat een onderneming die buiten de gemeenschap valt een ‘redelijke vergoeding’ verschuldigd is aan die gemeenschap. Zodat het resultaat van de onderneming dat kan worden toegerekend aan de arbeidsinspanningen van een partner, gedurende huwelijkse jaren met de andere partner wordt gedeeld. De gedachte is dat als de partner een gewone baan in loondienst had gehad, zijn loon ook in de gemeenschap was gevallen.

Dit heeft tot gevolg dat bij echtscheiding worden beoordeeld of er tijdens het huwelijk sprake is geweest van een redelijke vergoeding voor de voor de onderneming aangewende kennis, vaardigheden en arbeid. Als dit niet het geval is geweest, dan moet er alsnog verrekend worden: het overgespaarde inkomen dat aanwezig is in de onderneming (is opgepot) moet verrekend worden.

De wetgever is niet duidelijk over de vraag wat onder een ‘redelijke vergoeding’ moet worden verstaan. Het is een open norm. Het vergoedingsrecht is variabel en hangt af van de concrete omstandigheden. Het is gekoppeld aan hetgeen kan worden toegerekend aan de door de ondernemer aangewende kennis, vaardigheden en arbeid, waardoor ook de waardestijging van de aandelen (BV) tijdens het huwelijk een rol kan spelen.

Dus ook al valt uw onderneming niet in de gemeenschap dan kan het toch zo zijn dat bij echtscheiding met de andere echtgenoot moet worden afgerekend. Zelfs als u als ondernemer uzelf gedurende het huwelijk een marktconform salaris heeft uitgekeerd.

Bij echtscheiding is het dus de vraag wat een redelijke vergoeding is en of hieraan tijdens het huwelijk is voldaan.

Meer weten?

Met deze website probeer ik heldere informatie aan te bieden om hiermee mensen van dienst te zijn die op zoek zijn naar oplossingen. Liever nog kom ik al vroeg met u in gesprek als de thema's van mijn website u bezighouden. Hiervoor is het altijd mogelijk om kosteloos kennis te maken. 

Vul uw gegevens en contactvoorkeur in bij ‘Maak een afspraak‘. Ik neem dan op een moment dat het u uitkomt, contact met u op.

Stel nooit uit

'Zorg goed voor hetgeen je aan het hart gaat'