Ben je ondernemer en kun je de partner- en/of kinderalimentatie niet meer betalen? 3 tips voor ondernemers

Veel ondernemers worstelen met het betalen van de alimentatie.. Door de maatregelen van de overheid vanwege corona hebben deze ondernemers nauwelijks omzet. Ondertussen lopen bijna alle vaste kosten door. De steunmaatregelen van de overheid zoals de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) en uitstel van belastingbetaling, kunnen gelukkig helpen om de uitgaven tijdelijk te verlichten. De vraag blijft of van de ondernemer zelf verlangd kan worden om zijn salaris ongewijzigd te blijven betalen.  Als dat niet het geval is, kan deze wijziging in het inkomen van grote invloed zijn op de draagkracht. Verminderde draagkracht betekent vaak ook een lagere alimentatie.

Bij het vaststellen van de draagkracht van een ondernemer wordt gekeken naar het inkomen dat deze in redelijkheid uit de onderneming kan ontvangen. Daarbij mag de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komen. In deze tijd komt daarbij de vraag in hoeverre het inkomen uit het verleden maatgevend is voor de toekomst. Het is op dit moment onzeker wat de doorwerking van de coronacrisis op de economie op de langere termijn zal zijn.

3 tips voor ondernemers

1. Stop niet zonder overleg met betalen. Als je zonder overleg stopt met betalen is de kans groot dat de alimtentatiegerechtigde incassomaatregelen zal nemen. Als de alimentatieverplichtingen zijn opgenomen in een uitspraak van de rechter, kan dat leiden tot bezoek van de deurwaarder of nog vervelender : tot het leggen van beslag. 

2. Neem contact op met de alimentatiegerechtigde en leg het probleem uit. Misschien kun je afspreken om het bedrag tijdelijk te verlagen en kan het na een bepaalde periode weer op de oude hoogte worden betaald. Leg daarbij niet alle pijn van de verlaging bij de alimentatiegerechtigde, maar probeer deze samen te delen. 

3. Vraag tijdig advies aangezien alimentatieverplichtingen gewoon blijven doorlopen als je samen geen andere afspraken maakt. In dat geval dient er een wijzigingsprocedure bij de rechtbank te worden gestart en daarbij heb je een advocaat nodig.

Het vaststellen van alimentatie is maatwerk. Heb je vragen, neem gerust contact met mij op.